Що таке
Комплаєнс
програма?

Комплаєнс програма компанії – це система попередження комплаєнс ризиків з метою запобігання корупційним, шахрайським та іншим порушенням.

Ефективна комплаєнс програма вдосконалює та покращує корпоративну культури компанії, підвищує рівень конкурентоспроможності та привабливості компанії для інвесторів, клієнтів та співробітників.

Ризики неетичного ведення бізнесу

Незважаючи на поширення антикорупційних законів та принципів доброчесного ведення бізнесу, багато компаній не є прихильниками етичного ведення бізнесу.

Неетична та корупційна поведінка має негативні наслідки як для самих компаній, так і для керівників, співробітників, бізнес партнерів, акціонерів та клієнтів таких компаній.

Така поведінка  може призвести до штрафів, фінансових збитків, позбавлення волі керівників та працівників компаній, шкоди репутації, втрату клієнтів та працівників та інших негативних наслідків

Шкода репутації

Кримінальні провадження

Фінансові збитки внаслідок штрафів та санкцій

Зниження інвестиційної привабливості бізнесу

Втрата цінних працівників

Обмеження бізнес можливостей

Переваги ефективної комплаєнс програми

Репутація доброчесної компанії

Захист та покращення репутації компанії, збільшення довіри клієнтів, працівників, акціонерів, та інвесторів

Відсутність непередбачуваних фінансових витрат

Завчасне виявлення ризиків на початковій стадії, попередження можливих порушень, позовів, штрафів та кримінальних проваджень призводить до економії витрат, пов’язаних з такими можливими порушеннями

Покращення управління

Удосконалення управління ризиками призводить до зниження ризиків порушень, розслідувань та судових справ щодо організації

Розвинута корпоративна культура

Створення культури, яка базується на принципах доброчесності, етики та комплаєнс, взаємоповаги та довіри в організації яка має позитивний вплив на діяльність компанії

Конкурентні переваги

Привабливість бізнесу для потенційних інвесторів та ділових партнерів, які цінують свою репутацію та репутацію своїх бізнес партнерів

Залучення найкращих талантів

Залучення та утримання найкращих талантів, які мають свідоме бажання працювати у доброчесних компаніях