Кодекс
поведінки
бізнес
партнерІВ

Наші очікування від бізнес партнерів

Київстар прагне побудувати відкриті та прозорі взаємовідносини та очікує, що наші бізнес партнери дотримуватимуться в своїй діяльності норм чинного законодавства та найвищих етичних стандартів, а також правил, встановлених Кодексом поведінки бізнес партнерів групи компаній Veon (до складу якої входить компанія Київстар).

Пропонуємо до вашої уваги Кодекс поведінки бізнес партнерів, норми якого є обов’язковими для всіх бізнес партнерів та постачальників Київстар

Основні положення Кодексу
поведінки бізнес партнерів:

Дотримання законодавства

Бізнес партнери не вчиняють дій та не приймають жодних ризиків, які можуть призвести до неетичних наслідків або порушення чинного законодавства.

Неприпустимість хабарництва та корупції

Будь-які види корупції або хабарництва є неприпустимими

Етична поведінка

Ми очікуємо, що наші бізнес партнери працюватимуть з нами і по відношенню до нашого бізнесу на основі етичних принципів.

Подарунки та прояви гостинності

Забороняється, прямо чи опосередковано, пропонувати подарунки та прояви гостинності співробітникам Київстар з метою неналежного  впливу на прийняття ними рішень.

Процес комплексної перевірки

Київстар поводить комплексну перевірку під час вибору бізнес партнерів, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, яку мають успішно пройти всі бізнес партнери перед укладанням договору.

Конфіденційність та захист персональних даних

Бізнес партнери мають дотримуватися принципів конфіденційності у відношенні до всієї інформації стосовно клієнтів та діяльності нашої компанії, забезпечувати безпечне зберігання персональних даних клієнтів та не допускати їх розголошення.

Анти-конкурентна поведінка

Бізнес партнери повинні дотримуватись стандартів чесного ведення бізнесу, реклами та конкуренції.

Конфлікти інтересів

Бізнес партнери повинні уникати будь-яких конфліктів інтересів, які можуть негативно впливати на ділові відносини.

Відмивання грошових коштів

Бізнес партнери повинні рішуче протидіяти будь-яким формам відмивання грошових коштів.

Заборона усних угод

Компанія Київстар забороняє укладення будь-яких усних угод зі своїми бізнес партнерами

Дотримання найвищих стандартів етичної поведінки та професійної доброчесності, соціальних стандартів, та повага до прав людини сприяють покращенню бізнес результатів у довгостроковій перспективі. Ми дотримуємось цих принципів і вимагаємо від наших бізнес партнерів дотримання цих принципів та виконання положень Кодексу поведінки бізнес партнерів

Якщо ви бажаєте повідомити комплаєнс Київстар про будь-які порушення норм Кодексу поведінки бізнес партнерів, процедур або норм чинного законодавства, будь ласка, скористайтесь службою Speak Up, зареєструвавши ваше повідомлення на сайті.

 

.